Rechtsdomeinen

IMG_0128

Hans Van de Cauter en Joëlle Devos behandelen de volgende materies :
 
vastgoedrecht (huurrecht, kooprecht, bouwrecht, stedenbouwrecht, milierecht, zakenrecht) ;
 
handelsrecht (contractenrecht, zekerhedenrecht, vennootschapsrecht, insolvabiliteitsrecht (faillissementen, gerechtelijke reorganisatie));
 
erfrecht ;
 
burgerlijke aansprakelijkheidsrecht, m.i.v. verzekeringsrecht.