Advocaten

HDVC-portrait - vignette
Hans Van de Cauter heeft zijn kandidaturen in de rechten (bachelor) in het Nederlands in Brussel afgelegd (KUB 1991-1993), maar heeft zijn licenties (master) in het Frans aan de Katholieke Universiteit van Louvain-la-Neuve (UCL) voortgezet. Hij heeft in 1996 zijn diploma behaald (met de vermelding “onderscheiding”). Hij is perfect tweetalig en kent ook zeer goed Engels en Duits. Hij heeft op 4 oktober 1996 de eed afgelegd als advocaat.

Na een jaar sociaal recht hield hij zich vanaf 1997 voornamelijk met vastgoedrecht en handelsrecht bezig. Hij heeft een brede kennis van Belgisch en internationaal recht. Hij heeft tijdens zijn werk een specialisatie gevolgd in economisch recht (ULB, 2003-2005) en vastgoed (Solvay, 2005-2006).

Hans Van de Cauter heeft al in alle provincies van België gepleit en heeft een brede ervaring in rechtszaken. Hij heeft bijna 1.000 zaken behandeld voor zijn eigen rekening of voor de rekening van andere advocaten. Hij is af en toe spreker in vastgoedrecht en heeft verschillende publicaties in dit domein op zijn naam. Publicaties :

  • 2001 en 2017: Veiligheidscoördinator (Kluwer)
  • 2010 en 2017: Mede-eigendom (Kluwer)
  • 2013: Hypothecair krediet (Larcier)
  • 2009-2010: Opstellen van vastgoedcontracten voor de CIB (confederatie van vastgoedmakelaars)

Voordrachten :

  • 2010 : mede-eigendom en bodemvervuiling (CIB)
  • 2007 – 2017 : gesplitste zakelijke rechten : vruchtgebruik, erfpacht en opstal (2 x per jaar) (Kluwer)

E-mail : hvdc@be-ius.be
LinkedIn : Profiel

JDevos-portrait - vignette
Joëlle DEVOS is licentiaat in de rechten aan de ULB. Zij werd advocaat op 01/01/1998 en is sinds 06/05/2002 ingeschreven bij de Franstalige Orde van Advocaten te Brussel.

Zij beoefent voornamelijk het familierecht, waarvan zij alle aspecten behandelt (scheiding, echtscheiding, ouderlijk gezag, kinderalimentatie, alimentatie, buitengewone lasten…).

Zij komt ook tussen in vermogensrechtelijke geschillen voor de afwikkeling van vereffenings- en splitsingsprocedures en kan u ook adviseren en bijstaan in procedures voor het indienen van een verzoekschrift of voor het corrigeren van de burgerlijke stand.

Ze pleit voor alle Franstalige hoven en rechtbanken van België.

Joëlle DEVOS, die sinds het begin van haar carrière juridische bijstand verleent, heeft expertise in het beheer van precaire situaties en het vinden van praktische oplossingen met betrekking tot het sociale en financiële statuut van haar cliënten. Als lid van de Commissie voor rechtsbijstand sinds 2017 geeft zij ook regelmatig juridisch advies aan de burgers die op het Bureau voor rechtsbijstand beroep doen.

Joëlle DEVOS heeft oog voor de behoeften van haar klanten en streeft naar een gepersonaliseerde aanpak en geïndividualiseerde dienstverlening.